Sabers per als laics (Hardcover)

Sabers per als laics By No Contributor (Other) Cover Image
By No Contributor (Other)
Not currently in store. May be available on Bookshop.org.
Find us on Bookshop.org to order!

Description


El volum reuneix contribucions de diverses disciplines que es dediquen a la hist ria epistemol gica medieval i renaixentista i les fa dialogar. Aborda un ampli ventall d'aspectes, des de la materialitat dels textos fins als recursos ling stics emprats, des de la persist ncia de paradigmes nascuts a l'antiguitat fins a la seva reestructuraci i adaptaci , mitjan ant les quals sorgeixen nous models per a la percepci del m n i per a la seva discussi . El llibre ajuda a comprendre la constituci del saber a trav's del marge conceptual hist ric de la Corona d'Arag com un dels focus d'amalgamaci i innovaci que abasta tot el Mediterrani. Compr n territoris d'un intens intercanvi cultural i ling stic amb les zones d'influ ncia amb les quals tenia vincles din stics i comercials. El marge conceptual de la Corona d'Arag estableix tamb les pautes temporals, comen ant amb les obres de Ramon Llull i d'Arnau de Vilanova a la segona meitat del segle XIII, passant, d'una banda, pels sermons de sant Vicent Ferrer al segle XIV i, de l'altra banda, la poesia d'Ausi's March al segle XV i arribant a la recepci i la implementaci de models italians al segle XVI. Amb un ampli ventall -des de les petites glosses vernacles inserides en textos hebreus fins als voluminosos c dexs miscel-lanis-, en aquest passeig pels segles el volum examina el saber per als laics.


Product Details
ISBN: 9783110438994
ISBN-10: 3110438992
Publisher: de Gruyter
Publication Date: November 8th, 2021
Pages: 500
Language: Spanish
Series: Beihefte Zur Zeitschrift Fur Romanische Philologie