Sabers per als laics (Hardcover)

Sabers per als laics By No Contributor (Other) Cover Image
By No Contributor (Other)
Email orders@tridentbookscafe.com or call for price

Description


El volum reuneix contribucions de diverses disciplines que es dediquen a la hist ria epistemol gica medieval i renaixentista i les fa dialogar. Aborda un ampli ventall d'aspectes, des de la materialitat dels textos fins als recursos ling stics emprats, des de la persist ncia de paradigmes nascuts a l'antiguitat fins a la seva reestructuraci i adaptaci , mitjan ant les quals sorgeixen nous models per a la percepci del m n i per a la seva discussi . El llibre ajuda a comprendre la constituci del saber a trav's del marge conceptual hist ric de la Corona d'Arag com un dels focus d'amalgamaci i innovaci que abasta tot el Mediterrani. Compr n territoris d'un intens intercanvi cultural i ling stic amb les zones d'influ ncia amb les quals tenia vincles din stics i comercials. El marge conceptual de la Corona d'Arag estableix tamb les pautes temporals, comen ant amb les obres de Ramon Llull i d'Arnau de Vilanova a la segona meitat del segle XIII, passant, d'una banda, pels sermons de sant Vicent Ferrer al segle XIV i, de l'altra banda, la poesia d'Ausi's March al segle XV i arribant a la recepci i la implementaci de models italians al segle XVI. Amb un ampli ventall -des de les petites glosses vernacles inserides en textos hebreus fins als voluminosos c dexs miscel-lanis-, en aquest passeig pels segles el volum examina el saber per als laics.


Product Details
ISBN: 9783110438994
ISBN-10: 3110438992
Publisher: de Gruyter
Publication Date: November 8th, 2021
Pages: 500
Language: Spanish
Series: Beihefte Zur Zeitschrift Fur Romanische Philologie